STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62166 000.00.04.G18-200606-0002 20000294CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG VCĐ KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

62167 000.00.04.G18-200709-0010 20000293CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DELATECH ÁO CHOÀNG Y TẾ / Medical Protective Gown

Còn hiệu lực

62168 000.00.04.G18-200618-0006 20000292CFS/BYT-TB-CT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGUYỄN LỢI/ BRANCH OF NGUYEN LOI COMPANY LIMITED Khẩu trang y tế thông thường HAI LÚA/ HAI LUA normal medical face mask

Còn hiệu lực

62169 000.00.04.G18-200713-0005 20000291CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẶP TÚI HỒNG HÀ Khẩu trang y tế ( Medical Mask )

Còn hiệu lực

62170 000.00.04.G18-200612-0008 20000290CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VIỆT HÀN Khẩu trang Y tế 4 lớp (4 ply Medical Face Mask)

Còn hiệu lực