STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62186 20000300/HSCBA-TH 200000003/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA Giường bệnh nhân 1 tay quay

Còn hiệu lực

62187 20000304/HSCBA-TH 200000004/PCBA-TH

CÔNG TY TNHH DƯỢC VTYT TAKARA Giường bệnh nhân đa chức năng

Còn hiệu lực

62188 20000305/HSCBA-TH 200000005/PCBA-TH

CÔNG TY TNHH DƯỢC VTYT TAKARA Xe đẩy thuốc tiêm

Còn hiệu lực

62189 20000306/HSCBA-TH 200000006/PCBA-TH

CÔNG TY TNHH DƯỢC VTYT TAKARA Tủ đầu giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

62190 20009548/HSCBMB-HCM 200000101/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE

Còn hiệu lực