STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62246 18010595/HSCBA-HN 180000882/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDILINK VIỆT NAM Tấm trượt chuyển bệnh nhân EZ Go

Còn hiệu lực

62247 18010598/HSCBA-HN 180000885/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDILINK VIỆT NAM Xe lăn tay

Còn hiệu lực

62248 18011634/HSCBMB-HN 180000134/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ KIM THỊNH

Còn hiệu lực

62249 18010600/HSCBA-HN 180000886/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Băng dính trong suốt có gạc

Còn hiệu lực

62250 18010601/HSCBA-HN 180000887/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Băng dính trong suốt không thấm nước

Còn hiệu lực