STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62261 18009002/HSCBMB-HCM 180000153/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ TÂN HỒNG

Còn hiệu lực

62262 18008999/HSCBMB-HCM 180000152/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS

Còn hiệu lực

62263 18008960/HSCBMB-HCM 180000151/PCBMB-HCM

MỘT TÁM CHÍN

Còn hiệu lực

62264 18010126/HSCBA-HCM 180001322/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Bàn mổ và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

62265 18010225/HSCBA-HCM 180001323/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Máy ghế nha khoa

Còn hiệu lực