STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62266 18011632/HSCBMB-HN 180000129/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚ TRÍ ĐỨC

Còn hiệu lực

62267 18009673/HSCBA-HCM 180000970/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ IMED Ống nhựa lấy máu chân không Nipro Neotube

Còn hiệu lực

62268 18009784/HSCBA-HCM 180000971/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG ĐỨC Nôi trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

62269 18009785/HSCBA-HCM 180000972/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG ĐỨC Giường bệnh nhi

Còn hiệu lực

62270 18009909/HSCBA-HCM 180000978/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ IMED Bơm tiêm nhựa không kim các cỡ

Còn hiệu lực