STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62266 000.00.19.H29-200714-0005 200000215/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VINH ĐỨC Nón y tế

Còn hiệu lực

62267 000.00.19.H29-200710-0013 200000216/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHAONCO AMPHABIO HT-HITHROUGHPUT PCR COVID-19 KIT

Còn hiệu lực

62268 000.00.19.H29-200714-0007 200001154/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINGLIFE LAMP KHẨU TRANG Y TẾ KINGLIFE PRO CARE

Còn hiệu lực

62269 000.00.19.H29-200714-0008 200000217/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH D2B TRADING Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62270 000.00.19.H29-200715-0008 200001155/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VI NA Khẩu trang y tế (Medical face mask)

Còn hiệu lực