STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62271 000.00.17.H09-200713-0001 200000087/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA VẠN ĐẠT KHẨU TRANG Y TẾ KN95/MEDICAL FACE MASK KN95

Còn hiệu lực

62272 000.00.16.H05-200717-0001 200000088/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ THÀNH LONG KHẨU TRANG Y TẾ TL PHARMA

Còn hiệu lực

62273 000.00.19.H26-200619-0002 200001225/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ nâng bẩy

Còn hiệu lực

62274 000.00.19.H26-200709-0006 200001226/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG ĐÀ Băng quấn vết thương không tiệt trùng bằng miếng silicone tự dính

Còn hiệu lực

62275 000.00.19.H26-200709-0007 200001227/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG ĐÀ Băng quấn vết thương không tiệt trùng bằng gel silicone

Còn hiệu lực