STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62286 18010111/HSCBA-HCM 180001143/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Ghế ngồi y tế đa năng L'za dùng điện ( Multiple Medical Reclinẻ L'za)

Còn hiệu lực

62287 18010112/HSCBA-HCM 180001144/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Túi hậu môn nhân tạo rời (dùng kèm đế) Esteem SYN 48mm

Còn hiệu lực

62288 18010113/HSCBA-HCM 180001145/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Cáng đẩy y tế ( Stretcher Trolley)

Còn hiệu lực

62289 18010114/HSCBA-HCM 180001146/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Cây treo bình truyền dịch (IV stand)

Còn hiệu lực

62290 18010115/HSCBA-HCM 180001147/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Xe đẩy y tế (Wheel chair)

Còn hiệu lực