STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62291 18010121/HSCBA-HCM 180001149/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Kìm vuốt dây túi máu Manual tube stripper

Còn hiệu lực

62292 18011665/HSCBMB-HN 180000160/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

62293 18011663/HSCBMB-HN 180000159/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT THÀNH HƯNG

Còn hiệu lực

62294 18011661/HSCBMB-HN 180000158/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NASACO

Còn hiệu lực

62295 18008972/HSCBMB-HCM 180000130/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA

Còn hiệu lực