STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62296 18008968/HSCBMB-HCM 180000129/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH AMERICAN STANDARD MEDICAL

Còn hiệu lực

62297 18010859/HSCBA-HN 180001075/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI CAMELLIA Đèn mổ treo trần hai nhánh

Còn hiệu lực

62298 18010816/HSCBA-HN 180001073/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DELAP GOLANIL JUNIOR

Còn hiệu lực

62299 18010817/HSCBA-HN 180001074/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DELAP GOLANIL SPRAY ORALE

Còn hiệu lực

62300 18000032/HSCBA-ĐNa 180000004/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI TRƯƠNG Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực