STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62306 18010521/HSCBA-HN 180000820/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN THỊNH Ghế khám phụ khoa

Còn hiệu lực

62307 18010523/HSCBA-HN 180000821/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Cần chụp tử cung 20mm/25mm/30mm/35mm (Sliding register® cup 20mm/25mm/30mm/35mm)

Còn hiệu lực

62308 18010528/HSCBA-HN 180000822/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ tứ đầu đùi, đùi sau

Còn hiệu lực

62309 18010539/HSCBA-HN 180000823/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Đèn khám bệnh/Đén khám bệnh 1 bóng/ Đèn khám phụ khoa/ Đèn mổ /Đèn tiểu phẫu/Đèn gù

Còn hiệu lực

62310 18011626/HSCBMB-HN 180000125/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y KHOA VIETMEDIC

Còn hiệu lực