STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62321 19011809/HSCBA-HCM 190000161/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YK VIỆT Máy Phân Tích Huyết Học

Còn hiệu lực

62322 19011813/HSCBA-HCM 190000162/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) ĐIỆN CỰC TIM

Còn hiệu lực

62323 19011816/HSCBA-HCM 190000163/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) BỘ HÚT ĐỜM

Còn hiệu lực

62324 19011817/HSCBA-HCM 190000164/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) ĐIỆN CỰC TIM

Còn hiệu lực

62325 19011818/HSCBA-HCM 190000165/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) VỚ PHÒNG CHỐNG NGHẼN MẠCH MÁU

Còn hiệu lực