STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62336 19013220/HSCBA-HCM 190001400/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG DỤNG CỤ PHẪU THUẬT TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

62337 19013223/HSCBA-HCM 190001402/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GENE FRIEND VIỆT NAM Bộ dụng cụ lấy mẫu nước bọt

Còn hiệu lực

62338 19009408/HSCBMB-HCM 190000228/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH K-MEDICAL

Còn hiệu lực

62339 19013218/HSCBA-HCM 190001403/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI GIƯỜNG ĐIỆN, GIƯỜNG SINH BẰNG ĐIỆN

Còn hiệu lực

62340 19013216/HSCBA-HCM 190001404/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Hóa chất và phụ kiện dùng cho máy phân tích khí máu, điện giải

Còn hiệu lực