STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62371 19012554/HSCBA-HN 190000152/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINAMASK CỒN 70 º.

Còn hiệu lực

62372 19012555/HSCBA-HN 190000153/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINAMASK CỒN 90º

Còn hiệu lực

62373 19012576/HSCBA-HN 190000154/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Bộ ủ ấm và Kit tách tinh trùng Seaforia

Còn hiệu lực

62374 19012599/HSCBA-HN 190000155/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA Giấy Monitor sản khoa

Còn hiệu lực

62375 19012549/HSCBA-HN 190000156/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINAMASK Bình xịt mũi D'FANCE

Còn hiệu lực