STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62376 19001290/HSCBA-BD 190000004/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Găng tay cao su y tế có bột Smile Glove

Còn hiệu lực

62377 19012564/HSCBA-HN 190000145/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO Máy ly tâm

Còn hiệu lực

62378 19011899/HSCBMB-HN 190000015/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH THÀNH

Còn hiệu lực

62379 19011898/HSCBMB-HN 190000016/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA THÁI THINH

Còn hiệu lực

62380 19012547/HSCBA-HN 190000146/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA ĐO PROTEIN

Còn hiệu lực