STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62381 19000490/HSCBA-ĐN 190000015/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Tấm lót sản các cở

Còn hiệu lực

62382 19000489/HSCBA-ĐN 190000014/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Bao đo lượng máu sau sinh

Còn hiệu lực

62383 19000488/HSCBA-ĐN 190000013/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Túi đựng mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

62384 19000487/HSCBA-ĐN 190000012/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Bao giày các loại

Còn hiệu lực

62385 19000486/HSCBA-ĐN 190000011/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Tấm trãi nylon bàn mổ các cở

Còn hiệu lực