STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62386 19011808/HSCBA-HCM 190000157/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Bộ khí cụ - dụng cụ đeo chỉnh hình răng (mẫu khuôn răng bằng nhựa và khay đeo bằng nhựa)

Còn hiệu lực

62387 19011812/HSCBA-HCM 190000158/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Dụng cụ phẫu thuật tổng quát

Còn hiệu lực

62388 18010129/HSCBA-HCM 190000159/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM Máy quét Condor dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

62389 19011805/HSCBA-HCM 190000160/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI Phim X-quang dùng trong y tế (dạng phim nhiệt khô)

Còn hiệu lực

62390 19011809/HSCBA-HCM 190000161/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YK VIỆT Máy Phân Tích Huyết Học

Còn hiệu lực