STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62506 18012391/HSCBA-HN 190000016/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHỐ VƯƠNG Băng dính vết thương có lớp keo không tẩm thuốc Elasgo (kích thước 20mm x 60mm; 38mm x 72mm; 19mm x 72mm)

Còn hiệu lực

62507 18012434/HSCBA-HN 190000020/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Băng bột tổng hợp ORBE - ORBE CAST ( Orthopedic Casting Tape)

Còn hiệu lực

62508 18012390/HSCBA-HN 190000023/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHỐ VƯƠNG Băng dính vết thương dạng cuộn không tẩm thuốc Elasgo (kích thước 1.25cm x 5m; 1.25cm x 4m; 2.5cm x 5m; 2.5cm x 4m)

Còn hiệu lực

62509 18012426/HSCBA-HN 190000028/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM Bộ dây truyền dịch, với lọc khí, chạc chữ Y và không có kim tiêm

Còn hiệu lực

62510 18012427/HSCBA-HN 190000029/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM Mặt nạ ôxy một chiều

Còn hiệu lực