STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62526 17000505/HSCBMB-NA 170000006/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DƯỢC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

62527 17007715/HSCBA-HCM 170001943/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT Miếng lam xét nghiệm

Còn hiệu lực

62528 17007712/HSCBA-HCM 170001944/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT Bộ đèn khám y tế

Còn hiệu lực

62529 17000001/HSCBA-PT 170000001/PCBA-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM Giường bệnh, cáng vận chuyển, tủ đầu giường

Còn hiệu lực

62530 17008690/HSCBMB-HCM 170000483/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG

Còn hiệu lực