STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62541 000.00.19.H26-200611-0010 200001109/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DEVELOPMENT THE WORLD Khẩu trang y tế cao cấp The World HC

Còn hiệu lực

62542 000.00.19.H26-200608-0008 200001110/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC, KỸ THUẬT TRANSMED Ghế khám hậu môn trực tràng

Còn hiệu lực

62543 19005894/HSCBPL-BYT 200000032/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

62544 20005941/HSCBPL-BYT 200000034/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ

Còn hiệu lực

62545 19005905/HSCBPL-BYT 200000033/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM

Còn hiệu lực