STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62586 18009711/HSCBA-HCM 180000798/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Chổi rửa các kênh dây nội soi

Còn hiệu lực

62587 18009714/HSCBA-HCM 180000799/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Máy trộn silicone

Còn hiệu lực

62588 18009737/HSCBA-HCM 180000800/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU JIANTHION Dung dịch pha sứ Jianthion

Còn hiệu lực

62589 18009739/HSCBA-HCM 180000801/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG NHÂN Máy xét nghiệm sinh hóa tự động kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

62590 18009741/HSCBA-HCM 180000802/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT DÂY TRUYỀN DỊCH VÀ BĂNG KEO LỤA

Còn hiệu lực