STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62606 20015090/HSCBA-HN 200000494/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Túi cách ly

Còn hiệu lực

62607 20015031/HSCBA-HN 200000495/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ Đèn mổ di động (Đèn thủ thuật)

Còn hiệu lực

62608 20006467/HSCBSX-HN 200000030/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM PHÁT Xịt mũi - họng

Còn hiệu lực

62609 19014503/HSCBA-HN 200000496/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện

Còn hiệu lực

62610 20012416/HSCBMB-HN 200000083/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TMED TOÀN CẦU

Còn hiệu lực