STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62611 18010727/HSCBA-HN 180001099/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG Ghế máy nha khoa

Còn hiệu lực

62612 18010761/HSCBA-HN 180001100/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG Máy cạo vôi răng

Còn hiệu lực

62613 18010764/HSCBA-HN 180001101/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG Ghế máy nha khoa

Còn hiệu lực

62614 18010795/HSCBA-HN 180001102/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG Tay khoan dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

62615 18010815/HSCBA-HN 180001103/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG Ghế máy nha khoa

Còn hiệu lực