STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62641 18011601/HSCBMB-HN 180000105/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI

Còn hiệu lực

62642 18011602/HSCBMB-HN 180000106/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ THÀNH AN

Còn hiệu lực

62643 18011603/HSCBMB-HN 180000107/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH P&T

Còn hiệu lực

62644 18011605/HSCBMB-HN 180000108/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA

Còn hiệu lực

62645 18010245/HSCBA-HN 180000671/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực