STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62651 18010617/HSCBA-HN 180000949/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Kẹp gắp dụng cụ

Còn hiệu lực

62652 18010618/HSCBA-HN 180000950/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Bộ dụng cụ triệt sản nữ

Còn hiệu lực

62653 18010626/HSCBA-HN 180000952/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

62654 18010627/HSCBA-HN 180000953/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Bộ dụng cụ triệt sản nam

Còn hiệu lực

62655 18010628/HSCBA-HN 180000954/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Bộ dụng đặt vòng tránh thai

Còn hiệu lực