STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62661 18010634/HSCBA-HN 180000960/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Cán dao mổ

Còn hiệu lực

62662 18010635/HSCBA-HN 180000961/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Kéo Mayo Harington thẳng

Còn hiệu lực

62663 18010636/HSCBA-HN 180000962/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KHANG VIỆT NAM Móc vòng

Còn hiệu lực

62664 18010643/HSCBA-HN 180000968/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Alinity

Còn hiệu lực

62665 18010644/HSCBA-HN 180000969/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Alinity

Còn hiệu lực