STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62666 20012390/HSCBMB-HN 200000055/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

62667 20012392/HSCBMB-HN 200000054/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PNK

Còn hiệu lực

62668 19012310/HSCBMB-HN 200000053/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ PHÚC HƯNG

Còn hiệu lực

62669 20012381/HSCBMB-HN 200000052/PCBMB-HN

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ EVA CARE

Còn hiệu lực

62670 20012391/HSCBMB-HN 200000051/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẢO AN

Còn hiệu lực