STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62666 18000725/HSCBSX-BD 180000010/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED Dung dịch chạy thận nhân tạo đậm đặc (lít/năm)

Còn hiệu lực

62667 18010304/HSCBA-HN 180000669/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC Nozovent anti –snoring spray, 30ml

Còn hiệu lực

62668 18009703/HSCBA-HCM 180000761/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Các dụng cụ phẫu thuật dùng trong y tế

Còn hiệu lực

62669 18009693/HSCBA-HCM 180000762/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN NÚT CHẶN KIM LUỒN

Còn hiệu lực

62670 18009695/HSCBA-HCM 180000763/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L Hoá chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực