STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62681 18000046/HSCBA-BN 180000012/PCBA-BN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN MIẾNG DÁN HẠ SỐT

Còn hiệu lực

62682 18000005/HSCBMB-HT 180000002/PCBMB-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH

Còn hiệu lực

62683 18010564/HSCBA-HN 180000855/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGÂN CƯỜNG GHẾ BÔ VỆ SINH

Còn hiệu lực

62684 18010565/HSCBA-HN 180000856/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGÂN CƯỜNG XE LĂN CHO NGƯỜI TÀN TẬT

Còn hiệu lực

62685 18010580/HSCBA-HN 180000857/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA Băng bó bột, Bông lót bó bột

Còn hiệu lực