STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62686 20013755/HSCBA-HCM 200000304/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Giường chăm sóc bệnh nhân và linh kiện kèm theo.

Còn hiệu lực

62687 20013771/HSCBA-HCM 200000305/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Bàn mổ

Còn hiệu lực

62688 20013773/HSCBA-HCM 200000306/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Bộ kéo nén chi trên chi dưới

Còn hiệu lực

62689 20013770/HSCBA-HCM 200000307/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Bàn mổ

Còn hiệu lực

62690 20013686/HSCBA-HCM 200000308/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ Dung dịch vệ sinh mũi DR.KUNE

Còn hiệu lực