STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62701 18009692/HSCBA-HCM 180000760/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG Bộ tạo hình và cố định xương gãy các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

62702 18000006/HSCBA-VP 180000001/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Dung dịch nhuộm

Còn hiệu lực

62703 18010107/HSCBA-HN 180000651/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Dung dịch nước muối 0.45% : VITEK 2 0.45% Sodium Chloride Diluent

Còn hiệu lực

62704 18010278/HSCBA-HN 180000653/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Panh kẹp tổ chức

Còn hiệu lực

62705 18009689/HSCBA-HCM 180000754/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN NGHĨA HÙNG Bộ dụng cụ truyền thuốc giảm đau (không kim tiêm)

Còn hiệu lực