STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62706 18011554/HSCBA-HCM 180002477/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Đèn mổ di động và phụ kiện

Còn hiệu lực

62707 18011555/HSCBA-HCM 180002478/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Dụng cụ phẫu thuật hở

Còn hiệu lực

62708 18011541/HSCBA-HCM 180002479/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP DÂY TRUYỀN MÁU

Còn hiệu lực

62709 18009145/HSCBMB-HCM 180000290/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VLANDCO

Còn hiệu lực

62710 18009144/HSCBMB-HCM 180000289/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG LÂM

Còn hiệu lực