STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62716 20000211/HSCBA-BN 200000021/PCBA-BN

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM BIMEX TẠI BẮC NINH NƯỚC SÚC MIỆNG THẢO DƯỢC MELATEA+

Còn hiệu lực

62717 20000141/HSCBA-HD 200000035/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Dung dịch Natri clorid 0,9%

Còn hiệu lực

62718 20000142/HSCBA-HD 200000036/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Dr.Herbal Gel vệ sinh phụ nữ

Còn hiệu lực

62719 20000143/HSCBA-HD 200000037/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Doctorbio Nước súc miệng

Còn hiệu lực

62720 20000074/HSCBA-HNa 200000057/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ GIG PHARMA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực