STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62736 000.00.04.G18-200422-0010 20000121CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG XANH Khẩu trang y tế/ Medical Face Mask

Còn hiệu lực

62737 000.00.04.G18-200424-0017 20000120CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀN THANH Khẩu trang y tế 4 lớp (4-layer Medical Mask)

Còn hiệu lực

62738 000.00.04.G18-200426-0001 20000119CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MQ Khẩu trang y tế MQ SKIN AQUA MASK (Medical face mask MQ SKIN AQUA MASK)

Còn hiệu lực

62739 000.00.04.G18-200424-0016 20000118CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC TRUNG VINH Khẩu trang y tế Trung Vinh (Trung Vinh medical masks)

Còn hiệu lực

62740 000.00.04.G18-200422-0021 20000117CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE Khẩu trang y tế ELA (ELA medical face mask)

Còn hiệu lực