STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62776 18012277/HSCBA-HN 180002427/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG GHẾ THỦ THUẬT

Còn hiệu lực

62777 18012227/HSCBA-HN 180002428/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MCB VIỆT NAM CỒN 70 độ (Ethanol)

Còn hiệu lực

62778 18012228/HSCBA-HN 180002429/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MCB VIỆT NAM Cồn 90 độ (Ethanol)

Còn hiệu lực

62779 18012283/HSCBA-HN 180002431/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Nôi trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

62780 18012282/HSCBA-HN 180002432/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Giường điều trị bệnh nhân

Còn hiệu lực