STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62796 20009497/HSCBMB-HCM 200000058/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN

Còn hiệu lực

62797 20009495/HSCBMB-HCM 200000056/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG DUNG

Còn hiệu lực

62798 20000413/HSCBMB-QN 200000003/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC DOIT

Còn hiệu lực

62799 20000315/HSCBMB-NB 200000001/PCBMB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VẠN ĐẠT

Còn hiệu lực

62800 20014935/HSCBA-HN 200000360/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NISSIN GLOBAL NƯỚC SÚC MIỆNG THẢO DƯỢC NIS HERBAL

Còn hiệu lực