STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62801 000.00.04.G18-200508-0004 20000154CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ THẢO NGỌC KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL MASK

Còn hiệu lực

62802 000.00.04.G18-200508-0013 20000153CFS/BYT-TB-CT

CƠ SỞ HUỲNH ANH Khẩu trang y tế 4 lớp (4 LAYERS MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

62803 000.00.04.G18-200429-0014 20000152CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn (Medical face mask preventing bacteria)

Còn hiệu lực

62804 000.00.04.G18-200510-0001 20000151CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN TATSU / FACE MASK RESISTANCE TATSU

Còn hiệu lực

62805 000.00.04.G18-200514-0001 20000150CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BẢO QUANG KHẨU TRANG Y TẾ BẢO QUANG MASK (MEDICAL MASK - BAO QUANG MASK)

Còn hiệu lực