STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62826 20000128/HSCBA-HD 200000027/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Cồn 90 độ (Ethanol)

Còn hiệu lực

62827 19014337/HSCBA-HN 190001723/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Khẩu trang (Face masks)

Còn hiệu lực

62828 20000002/HSCBSX-ĐT 200000003/PCBSX-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Dung dịch khử khuẩn, sát trùng dụng cụ y tế, bề mặt trong y tế; hỗ trợ sát trùng da.

Còn hiệu lực

62829 20000416/HSCBMB-PT 200000002/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN SARA

Còn hiệu lực

62830 20000417/HSCBMB-PT 200000001/PCBMB-PT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN VIỆT MỸ

Còn hiệu lực