STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62836 000.00.19.H29-200527-0005 200000140/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT -NGA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

62837 000.00.19.H29-200528-0005 200000138/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MỸ PHẨM ĐĂNG DƯƠNG KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

62838 000.00.19.H29-200517-0003 200000139/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIJAMASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62839 000.00.19.H29-200504-0031 200000862/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

62840 000.00.19.H29-200504-0032 200000863/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực