STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62851 18012323/HSCBA-HN 180002457/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Khung quay tập khớp vai

Còn hiệu lực

62852 18012256/HSCBA-HN 180002444/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Đèn soi bóng đồng tử

Còn hiệu lực

62853 18011865/HSCBMB-HN 180000342/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN

Còn hiệu lực

62854 18012293/HSCBA-HN 180002445/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Bàn mổ thủy lực đa năng

Còn hiệu lực

62855 18011858/HSCBMB-HN 180000346/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM THIÊN MỸ

Còn hiệu lực