STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62851 000.00.04.G18-200511-0003 20000145CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TÂY SÀI GÒN Khẩu trang y tế thông thường (Medical Mask)

Còn hiệu lực

62852 000.00.04.G18-200515-0007 20000144CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 3F VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

62853 000.00.04.G18-200519-0003 20000143CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH IN, ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI ĐỨC TRƯỜNG Khẩu trang y tế Song Hương( Song Huong medical Mask)

Còn hiệu lực

62854 000.00.04.G18-200519-0013 20000142CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG TÂN THIÊN NHIÊN Khẩu trang y tế 4 lớp (4-layer medical mask)

Còn hiệu lực

62855 000.00.04.G18-200512-0009 20000141CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH KHATRACO Khẩu trang y tế Khatraco ( Khatraco medical masks)

Còn hiệu lực