STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62871 18012378/HSCBA-HN 180002442/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SÁNG TẠO HOÀNG NGUYÊN Đèn mổ

Còn hiệu lực

62872 18012261/HSCBA-HN 180002440/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Máy xét nghiệm điện giải, điện cực và dung dịch

Còn hiệu lực

62873 18012255/HSCBA-HN 180002441/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Bộ thử kính

Còn hiệu lực

62874 18000310/HSCBMB-ĐN 180000003/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A

Còn hiệu lực

62875 18000474/HSCBA-ĐN 180000056/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH PLATZ VIỆT NAM Giường y tế điều khiển điện 3 mô tơ

Còn hiệu lực