STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62876 18011467/HSCBA-HCM 180002469/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN Cổng nối kim tiêm/luồn_Safetouch Plug

Còn hiệu lực

62877 18011538/HSCBA-HCM 180002470/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH Đèn soi thanh quản và phụ kiện

Còn hiệu lực

62878 18011540/HSCBA-HCM 180002471/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Kéo phẫu thuật LEXER-BABY, cong, tù, kích thước 10cm

Còn hiệu lực

62879 18011544/HSCBA-HCM 180002472/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP KHÓA 3 NGÃ

Còn hiệu lực

62880 18011545/HSCBA-HCM 180002473/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP KIM LUỒN TĨNH MẠCH (PRIMAFLON)

Còn hiệu lực