STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62896 18012292/HSCBA-HN 180002420/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IVFTECH Dụng cụ chuyển phôi

Còn hiệu lực

62897 18011868/HSCBMB-HN 180000338/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN XUÂN

Còn hiệu lực

62898 18012295/HSCBA-HN 180002421/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Bộ khoan, cưa điện - y tế

Còn hiệu lực

62899 18011867/HSCBMB-HN 180000339/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN

Còn hiệu lực

62900 18012309/HSCBA-HN 180002422/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG Bàn khám sản và đỡ đẻ

Còn hiệu lực