STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62896 20014898/HSCBA-HN 200000299/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

62897 20014899/HSCBA-HN 200000317/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Kính viễn đọc sách

Còn hiệu lực

62898 20014882/HSCBA-HN 200000305/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NHẤT ANH NaCoTri Cream

Còn hiệu lực

62899 20014894/HSCBA-HN 200000306/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Khẩu trang kháng khuẩn

Còn hiệu lực

62900 20014896/HSCBA-HN 200000307/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Khẩu trang than hoạt tính

Còn hiệu lực