STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62901 20013804/HSCBA-HCM 200000344/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Túi bảo vệ hệ thống kính vi phẫu, hệ thống định vị trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

62902 20014970/HSCBA-HN 200000393/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Thìa nạo tổ chức

Còn hiệu lực

62903 20014971/HSCBA-HN 200000394/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ phẫu tích

Còn hiệu lực

62904 20012394/HSCBMB-HN 200000062/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Còn hiệu lực

62905 20014993/HSCBA-HN 200000395/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM Giấy đóng gói dụng cụ

Còn hiệu lực