STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62931 20013639/HSCBA-HCM 200000211/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM Máy kiểm soát lấy máu

Còn hiệu lực

62932 20013640/HSCBA-HCM 200000212/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM Máy kiểm soát lấy máu

Còn hiệu lực

62933 20013642/HSCBA-HCM 200000213/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM Máy hàn ống túi máu tự động

Còn hiệu lực

62934 20013629/HSCBA-HCM 200000214/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM panh phẫu thuật

Còn hiệu lực

62935 20013627/HSCBA-HCM 200000215/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Mỏ vịt khám phụ khoa

Còn hiệu lực