STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62941 20009480/HSCBMB-HCM 200000039/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DATECH

Còn hiệu lực

62942 20009477/HSCBMB-HCM 200000038/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LAMY

Còn hiệu lực

62943 20014791/HSCBA-HN 200000271/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Bàn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

62944 20014782/HSCBA-HN 200000272/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Màng bọc tiệt trùng (Sterilization Wraps)

Còn hiệu lực

62945 20012372/HSCBMB-HN 200000030/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TPMED

Còn hiệu lực