STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62976 000.00.19.H29-200428-0006 200000717/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VI NA Khẩu trang y tế Dr Oh

Còn hiệu lực

62977 000.00.19.H29-200428-0005 200000718/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VI NA Khẩu trang cao cấp Dr Oh

Còn hiệu lực

62978 20009544/HSCBMB-HCM 200000115/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIỀN PHONG

Còn hiệu lực

62979 000.00.19.H29-200503-0001 200000083/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU LẠC QUANG Khẩu trang kháng khuẩn cao cấp KATOJI

Còn hiệu lực

62980 000.00.19.H29-200503-0003 200000719/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GOGREEN Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực