STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63006 000.00.19.H29-200422-0013 200000663/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ GIA BẢO khẩu trang kháng khuẩn

Còn hiệu lực

63007 000.00.19.H29-200422-0007 200000076/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC NGỌC KHÁNH Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

63008 200300/NKTTB-BYT 200007/NKTTB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử

Còn hiệu lực

63009 200303/NKTTB-BYT 200006/NKTTB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Khay thử phát hiện kháng nguyên vi rút Corona trong mẫu bệnh phẩm đường hô hấp

Còn hiệu lực

63010 000.00.19.H26-200425-0006 200000782/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀN THANH KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP - KHÁNG KHUẨN

Còn hiệu lực