STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63116 000.00.17.H09-200527-0001 200000060/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ SEN VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63117 000.00.19.H29-200515-0002 200000812/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO CHÂU BĂNG KEO CUỘN CO GIÃN

Còn hiệu lực

63118 000.00.19.H29-200520-0008 200000126/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TÂM PHÚC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63119 000.00.19.H29-200519-0011 200000134/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ

Còn hiệu lực

63120 000.00.19.H29-200514-0005 200000814/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Hợp chất lấy dấu răng

Còn hiệu lực