STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63896 20014073/HSCBA-HCM 200000617/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG DUNG CỤ ĐO VÀ TRỘN MẪU

Còn hiệu lực

63897 000.00.17.H09-200421-0001 200000045/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA VẠN ĐẠT Khẩu trang y tế Vạn đạt 4 lớp chưa tiệt trùng

Còn hiệu lực

63898 000.00.17.H09-200421-0002 200000046/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA VẠN ĐẠT Khẩu trang y tế Vạn đạt 4 lớp tiệt trùng

Còn hiệu lực

63899 000.00.17.H09-200421-0003 200000047/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA VẠN ĐẠT Khẩu trang y tế Vạn đạt 3 lớp tiệt trùng

Còn hiệu lực

63900 20000623/HSCBA-BĐ 200000002/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) DANH SÁCH TRANG THIẾT BỊ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG LOẠI A

Còn hiệu lực