STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63911 20015322/HSCBA-HN 200000708/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG PHÚ QUÝ BỘ TRANG PHỤC BẢO HỘ PHÚ QUÝ

Còn hiệu lực

63912 20006502/HSCBSX-HN 200000061/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT VIỆT NAM khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp

Còn hiệu lực

63913 20006501/HSCBSX-HN 200000063/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63914 000.00.17.H53-200421-0001 200000003/PCBA-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY Nội thất y tế

Còn hiệu lực

63915 000.00.17.H53-200421-0002 200000004/PCBA-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY Nội thất y tế

Còn hiệu lực