STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63931 000.00.16.H23-200418-0001 200000010/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH DHQ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63932 000.00.16.H23-200419-0001 200000050/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH TM SX & IN THÊU THÀNH CÔNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63933 20003367/HSCBSX-HCM 200000048/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD Khẩu trang Y tế TENAMYD® FACE MASK

Còn hiệu lực

63934 20003385/HSCBSX-HCM 200000049/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TƯƠI MART Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

63935 20014082/HSCBA-HCM 200000614/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ BÌNH TIÊN KHẨU TRANG Y TẾ MED TETS v.02

Còn hiệu lực